Ο ΙΣΑ θα προσφύγει δικαστικά για την κοστολόγηση της ιατρικής αμοιβής

Κατά της υπουργικής απόφασης για την κοστολόγηση της ιατρικής αμοιβής θα προσφύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ύστερα από την επιστολή που απέστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς.

Φωτογραφία: OBRAPRIMA uma empresa que marca / freeimages.com

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ έχει ως εξής:

Η κοστολόγησης των νέων ιατρικών εξετάσεων με την Α3(γ)/οικ.76492/2016 «Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων.» [Β 3458/26.10.2016] είναι απαράδεκτη γιατί, όπως αποκαλύπτει σχετική μελέτη, που ήδη διενεργεί ο ΙΣΑ, παραγνωρίζει το κόστος του μέσου ορθολογικά οργανωμένου εργαστηρίου για την πραγματοποίηση κάθε μίας ιατρικής εργαστηριακής πράξης (πρβλ. ενδεικτικά και χαρακτηριστικά την τροπονίνη ορού που κοστολογείται με 15€).

Ο ΙΣΑ διαμαρτυρήθηκε άμεσα με επιστολή του προς τους συναρμοδίους Υπουργούς, χωρίς όμως ουδεμία ανταπόκριση.

Με εισήγηση του Προέδρου θα προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει με κάθε νόμιμο μέσο, να προασπίζεται το κύρος του ιατρού και του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και των δικαιωμάτων των ιατρών μελών του.

Απάντηση