Μαρία Σπυράκη στην Κομισιόν: «Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει οριστεί Εθνική Επενδυτική Τράπεζα;

Ερώτηση προς την Κομισιόν ώστε να αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο στην Ελλάδα δεν έχει οριστεί Εθνική Επενδυτική Τράπεζα, κατέθεσε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυράκη.

Φωτογραφία: Μαρία Σπυράκη / facebook
kiziplast

Οι Εθνικές Επενδυτικές Τράπεζες αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του Σχεδίου Juncker καθώς διευκολύνουν τις χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την πορεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, από τα 66,14 δισ. ευρώ του Ταμείου που είχαν δεσμευτεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2016, τα 23,43 δισ. ευρώ αφορούσαν έργα στα οποία συνέβαλαν Εθνικές Επενδυτικές Τράπεζες που λειτουργούν σε Κράτη – Μέλη.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ερωτά την Επιτροπή εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που ειδικά στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα οριστεί αντίστοιχη Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επισημαίνοντας σχετικά δημοσιεύματα που φέρουν τους πιστωτές της χώρας να φέρνουν αντιρρήσεις στη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού στη χώρα.

Επιπρόσθετα, η κυρία Σπυράκη σημειώνει την χαμηλή επίδοση της Ελλάδος στο ποσό των συνολικών επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς η χώρα έχει καταφέρει να κινητοποιήσει λιγότερο από 1.3% των συνολικών κεφαλαίων, με επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ (στοιχεία Ιουλίου) από τα 138,3 δισ.  (στοιχεία Οκτωβρίου) των συνολικών επενδύσεων του Σχεδίου Juncker.

H ερώτηση της κ. Σπυράκη έχει ως εξής:

«Στον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), επισημαίνεται η σημασία των Εθνικών Επενδυτικών Τραπεζών ως μηχανισμών συγκέντρωσης επενδυτικών σχεδίων με θεματικό ή γεωγραφικό προσανατολισμό, αναδεικνύοντας το ρόλο τους στην επιτυχία του Σχεδίου Juncker.

Στην αξιολόγηση λειτουργίας του ΕΤΣΕ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Σεπτέμβριο του 2016, αναφέρεται ότι από τα 66,14 δισ.  ευρώ που είχαν ενεργοποιηθεί μέσω ΕΤΣΕ, τα 23,43 δισ. αφορούσαν έργα στα οποία συνέδραμαν και οι αντίστοιχες Εθνικές Επενδυτικές Τράπεζες. Ειδικότερα, από τα 23,43 δισ.  ευρώ, τα 17,76 δισ. (ποσοστό 75%) αφορούσαν επενδύσεις για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έχοντας υπόψη ότι:

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη ορισμού Εθνικών Επενδυτικών Τραπεζών σε όλα τα Κράτη – Μέλη,
  2. Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει Εθνική Επενδυτική Τράπεζα ενώ η επίδοση της χώρας, ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 1.3% κινητοποιώντας μόλις τα 1,38 δισ. ευρώ από τα 138,3 δισ.  ευρώ των συνολικών επενδύσεων του Σχεδίου Juncker,

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν έχει ακόμα οριστεί στην Ελλάδα Εθνική Επενδυτική Τράπεζα;
  2. Ισχύουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά των πιστωτών της χώρας σχετικά με το ρίσκο που εμπεριέχει ο ορισμός Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας;».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here