Μείωση 0,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Αυγούστου του 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου του 2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,3%, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Φωτογραφία: Paweł Jagielski
kiziplast
pacificsun

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0%, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του µηνός Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%.

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,3% τον Αύγουστο του 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 13,7%. Ειδικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, µη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 4,6%.

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 1,2%.

Ανάλυση µέσων µεταβολών περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015.

Η αύξηση του διορθωµένου ως προς το πλήθος των εργασίµων ηµερών Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 2,0% της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2015, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 18,8%.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 4,8%.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 1,7%.

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,3%.

Ανάλυση µηνιαίων µεταβολών του Αυγούστου 2016, σε σύγκριση µε τον Ιούλιο 2016. Η αύξηση του εποχικά διορθωµένου Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% τον Αύγουστο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2016, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των κύριων επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατοµείων κατά 1,4%.

β. Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 0,5%.

γ. Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 0,9%.

δ. Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,8%

elatiriostrom

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here