ΕΛΣΤΑΤ: Νέα «βουτιά» στον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Μείωση κατά 5,9% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για τον Ιούλιο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2015, έναντι μείωσης 15,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014.

kiziplast
pacificsun

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου, Αύγουστος  2015 – Ιούλιος 2016, σε σύγκριση µε τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αύγουστος 2014 – Ιούλιος 2015, παρουσίασε μείωση κατά 12,0%, έναντι μείωσης 5,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία οφείλεται στις εξής μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 4,5%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

  • Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,1%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,9% τον Ιούλιο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

  • Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,3%. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς
Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 5,3% τον Ιούλιο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 3,4%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

  • Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 5,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: τροφίμων, καπνού και παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7% τον Ιούλιο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

  • Στην αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 5,1%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως, η αύξηση του δείκτη του 2ψήφιου κλάδου εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

  • Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 7,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: καπνού, ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη.

Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 6,7% τον Ιούλιο 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 14,9%. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 1,8%.

elatiriostrom

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here