ΓΣΕΕ: Έως 31 Δεκεμβρίου η χορήγηση της ετήσιας άδειας

Η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, σχετικά με τη χορήγηση άδειας του 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οφειλόμενη ετήσια άδεια ανάπαυσξς και το επίδομα αδείας θα πρέπει να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, ενώ ενδεχόμενη συμφωνία για μη χορήγηση άδειας είναι άκυρη.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί να χορηγήσει την ετήσια άδεια ανάπαυσης που ζήτησε ο εργαζόμενος, τότε οφείλει να την πληρώσει σε χρήμα, με προσαύξηση 100%.

Στην ισοσελίδα του ΚΕ.Π.Ε.Α/ΓΣΕΕ δίνονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας. Επίσης, διατίθεται η νέα online Εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α., με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια που δικαιούνται εδώ.

Απάντηση