Επιστολή ΙΣΑ στο υπουργείο Υγείας

Επιστολή στο υπουργείο Υγείας έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αναφορικά με το μέσο όρο συνταγογράφησης. Πιο συγκεκριμένα, ζητά να υπάρξει διαχωρισμός των παραπεμπτικών ανάλογα με την κατηγορία των εργαστηριακών εξετάσεων στην οποία υπάγονται.

kiziplast
pacificsun

Επιστολή στο υπουργείο Υγείας έστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αναφορικά με το μέσο όρο συνταγογράφησης. Πιο συγκεκριμένα, ζητά να υπάρξει διαχωρισμός των παραπεμπτικών ανάλογα με την κατηγορία των εργαστηριακών εξετάσεων στην οποία υπάγονται.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Σε συνέχεια έκδοσης της υπ’ αριθμ. Γ3γ/40426/2016 (ΦΕΚ Β’2221/18.07.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Γ3γ/οικ.56177 (ΦΕΚ B’2324 /27.07.2016) Υπουργική Απόφαση, καθορίσθηκε η υποχρεωτική αναγραφή του ICD10 για όλες τις εξετάσεις και προβλέφθηκε η συνταγογράφηση εξετάσεων με μέσο όρο ανά παραπεμπτικό ανάλογα με το ICD-10 και την ειδικότητα.

Πλην όμως η εφαρμογή των ανωτέρω οριζομένων συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία των γιατρών αλλά και δυσμενείς συνέπειες για τους ασθενείς, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στην ποιότητα παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, και τούτο διότι στον μέσο όρο παραπεμπτικού λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εξετάσεων που γράφονται για την συγκεκριμένη πάθηση (ICD-10) ανά ειδικότητα, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός αν αφορά Βιοχημικές – Αιματολογικές, απεικονιστικές ή άλλης κατηγορίας εργαστηριακές εξετάσεις.

Γίνεται λοιπόν σαφώς αντιληπτό ότι με την χρήση του μέσου όρου υπάρχει πάντα υπέρβαση του 20% σε συγκεκριμένες παθήσεις και κατά συνέπεια αδυναμία αναγραφής συγκεκριμένης εξέτασης, η οποία θα είναι απόρροια επί ορισμένων παθήσεων.

Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να υπάρξει διαχωρισμός των παραπεμπτικών ανάλογα με την κατηγορία των εργαστηριακών εξετάσεων στην οποία υπάγονται.

Προσβλέπουμε ότι η ανωτέρω σημαντική επισήμανση θα ληφθεί υπόψη, καθώς διακυβεύεται κατά αυτόν τον τρόπο η υγεία των ασθενών από την γραφειοκρατία και την αδυναμία αναγραφής των εξετάσεων.

Ο ΙΣΑ θα είναι αρωγός των ιατρών – μελών του, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την οιαδήποτε συνέπεια από την εφαρμογή των ανωτέρω οριζομένων.

elatiriostrom

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here